Kinesiologisches Tapen - Grundkurs

20.09.2019 - 20.09.2019
37619 Heyen, D
LZ20190920
Rabatt bei Buchung mehrerer Kurse 2. Kurs 10 %, 3. Kurs 15 %
169,00

Kinesiologisches Tapen - Wirbelsäule, Ge

21.09.2019 - 21.09.2019
37619 Heyen, D
MZ20190921
Rabatt bei Buchung mehrerer Kurse 2. Kurs 10 %, 3. Kurs 15 %
169,00

Kinesiologisches Tapen - Grundkurs

27.09.2019 - 27.09.2019
85139 Wettstetten, D
LZ20190927
Rabatt bei Buchung mehrerer Kurse 2. Kurs 10 %, 3. Kurs 15 %
169,00

Kinesiologisches Tapen - Wirbelsäule, Ge

28.09.2019 - 28.09.2019
85139 Wettstetten, D
MZ20190928
Rabatt bei Buchung mehrerer Kurse 2. Kurs 10 %, 3. Kurs 15 %
169,00

Kinesiologisches Tapen - Sport u. Wettka

29.09.2019 - 29.09.2019
85139 Wettstetten, D
MZ20190929
Rabatt bei Buchung mehrerer Kurse 2. Kurs 10 %, 3. Kurs 15 %
169,00

Kinesiologisches Tapen - Lymphe u. Narbe

11.10.2019 - 11.10.2019
37619 Heyen, D
MZ20191011
Rabatt bei Buchung mehrerer Kurse 2. Kurs 10 %, 3. Kurs 15 %
169,00

Kinesiologisches Tapen - Sport u. Wettka

12.10.2019 - 12.10.2019
37619 Heyen, D
MZ20191012
Rabatt bei Buchung mehrerer Kurse 2. Kurs 10 %, 3. Kurs 15 %
169,00

Kinesiologisches Tapen - 4 Side Elastic

13.10.2019 - 13.10.2019
37619 Heyen, D
MZ20191013
Rabatt bei Buchung mehrerer Kurse 2. Kurs 10 %, 3. Kurs 15 %
169,00

Kinesiologisches Tapen - in der Schwange

19.10.2019 - 20.10.2019
85139 Wettstetten, D
TS20191020
280,00